Aktuální podmínky pro vstup

Vážení zákazníci, 

v zázemí parku musíte mít nasazený respirátor, na trampolínách při skákání respirátor ani roušku mít nemusíte.

Při vstupu do parku se cvičící osoby na recepci prokážou jedním z následujících způsobů:

a) Negativním PCR testem, který není starší než 7 dní, či antigenním testem, který není starší než 72 hodin

b) Potvrzení od doktora o prodělané nemoci ne starší než 180 dní. 

c) Potvrzení o ukončeném očkování proti onemocnění Covid 19 - alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky

Platí i pro neskákající doprovod, pokud bude na skákající čekat v parku.

Děkujeme za respektování těchto nařízení.

JumpPark