Aktuální podmínky pro vstup

Vážení zákazníci, 

 

v zázemí parku musíte mít nasazený respirátor, na trampolínách při skákání respirátor ani roušku mít nemusíte.

Při vstupu do parku se cvičící osoby na recepci prokážou jedním z následujících způsobů:

a) Potvrzením od doktora o prodělané nemoci Covid-19 ne starším než 180 dní,

b) Potvrzením o ukončeném očkování proti onemocnění Covid 19 - alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky,

c) Děti od 12 do 18 let, rozočkované osoby a osoby s kontraindikacemi k očkování se mohou prokázat negativním PCR testem ne starším než 72 hodin.

Platí i pro neskákající doprovod, pokud bude na skákající čekat v parku. Neplatí pro děti do 12 let.

 

Děkujeme za respektování těchto nařízení.

JumpPark